ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

หางช้าง กล้วยไม้ที่ช่อดอกใหญ่ที่สุดในโลก

ดอกหางช้าง
ช่อดอก
เริ่มบาน
กอนี้แทง 4 ช่อ


มะเขือม่วง

มะเขือม่วง
ชื่อสามัญ : EGG PLANT
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Solanum melongena L.
ชื่ออื่น : มะเขือกะโปกแพะ, มะเขือหำม้า, มะเขือจาน, มะเขือจาวมะพร้าว, มะแขว้งคม (เหนือ)
เป็นพืช ดั้งเดิม ของอินเดีย ปลูกง่าย การดู แลรักษา ไม่ยุ่งยาก ถ้าเอาใจใส่ ดีเก็บเกี่ยว ผลผลิตได้ ระยะนาน โรคและ ศัตรูมีน้อย ทนแล้ง ปลูกได้ ตลอดปี
การปลูก
มะเขือต้องเพาะกล้าก่อนย้ายลงปลูก การเพาะกล้า เตรียมดินในกะบะเพาะหรือในถุงพลาสติก - หยอดเมล็ดในถุงเพาะ ถุงละ 3-5 เมล็ด ถ้าเพาะในกะบะเพาะ ควรเว้นระยะระหว่างต้น 5 เซนติเมตร ระหว่างแถว 10 เซนติเมตร - เมื่อเมล็ดงอกแล้วมีใบจริง 2-3 ใบ ถอนแยกเหลือต้นกล้าแข็งแรงสมบูรณ์ไว้ 2 ต้น - เมื่อกล้ามีใบจริง 5-6 ใบ หรือหลังเพาะกล้าประมาณ 30 วัน ย้ายกล้าลงแปลงปลูก - เมื่อต้นกล้าตั้งตัวได้ หรือเริ่มเจริญเติบโต ใส่คอก หรือปุ๋ยหมัก  เมื่อต้นเริ่มออกดอกก็เพิ่มปุ๋ยคอกให้มากขึ้น   อายุการเก็บเกี่ยว มะเขือประมาณ 60-75 วัน หลังย้ายกล้า
ปลูกลงแปลง
ปลูกลงภาชนะ
ปลูกในถุงขนาดใหญ่