ค้นหาบล็อกนี้

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การทำนาประณีตนาอินทรีย์

1.การคัดเมล็ดพันธุ์ คัดเลือกอย่างดีด้วยการวัดความถ่วงจำเพาะด้วยน้ำเกลือ งอกทุกเมล็ด เมล็ดแช่ฆ่าเชื้อราด้วยเชื้อราเขียว(ไตรโคเดอร์มา) ไม่มีข้าวดีดข้าวเด้งในแปลงนา2.วัสดุเพาะเตรียมอย่างดีส่วนผสมระหว่าง ดินร่วน ขุยมะพร้าว ขี้ไส้เดือน ถ่านแกลบ  ผสมกันให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกัน
3.หยิบเมล็ดเพาะทีละเมล็ด  หยอดลงหลุมเพาะ หลุมละเมล็ด เพื่อให้ได้กล้าต้นเดียว เพาะกล้าอายุ 10 วัน ลงดำ
4.แปลงนาเตรียมปรับปรุงดินตั้งแต่ไม่เผาตอซัง เพิ่มอินทรียวัตถุลงในนา ใส่ขี้วัว ปล่อยแหนแดงช่วงมีน้ำก่อนไถ ไถตีดินให้เข้าจนเป็นเนื้อเดียวกัน ปรับพื้นนาให้เสมอกัน ไถเสร็จเปิดน้ำทิ้งให้แห้ง
5.ขึงเชือกระยะ 30X30 ซม. ปักดำกล้าที่ละต้น
6.ดำเสร็จเปิดน้ำเข้าเลี้ยงกล้าเล็กน้อย ข้าวตั้งตัวได้ดีแล้ว เพิ่มน้ำเข้านา 15 ซม.จนถึงประมาณ 20 วัน

7.ปล่อยน้ำออกจนนาแห้ง ข้าวแตกกอ  ใส่ขี้ไส้เดือนผสมถ่านไบโอชาคลุกเคล้าให้เข้ากันด้วยน้ำหมักชีวภาพ ประมาณวันที่ 50 เอาน้ำเข้านาหว่านแหนแดงอีกครั้ง  ถอนหญ้ากำจัดวัชพืชออกให้หมด  รักษาระดับน้ำประมาณ 15 ซม. จนถึงข้าวตั้งท้อง  ตัดหญ้าคันนาออกให้หมด จนข้าวออกรวง ถึงระยะ 110 วัน  ปล่อยน้ำออกจากนา

8.เกี่ยวข้าวหลังวันที่120 เกี่ยวด้วยเคียว อย่างประณีต  เก็บข้าวตากให้แห้งดีแล้ว นวดด้วยวิธีการนวดแบบโบราณ คัดเลือกเมล็ดออกจากวัสดุปนเปื้อน แกลบละอองข้าวออกให้หมด  ตากข้าวให้แห้ง
8.เก็บรักษาข้าวไว้ในที่แห้ง สะอาด  นำออกมาสีด้วยเครื่องสีข้าวขนาดเล็กสามารถปรับเป็นข้าวกล้อง ข้าวขาวได้
9.คัดเลือกข้าวเปลือก ข้าวหัก และเศษวัสดุออกให้หมดด้วยมืออย่างประณีต

10.บรรจุถุงซีลสุญญากาศอย่างปราณีต ถุงละ 1 กิโลกรัม