ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ปริมาณฝนในแปลงปี2558


เดือน    มกราคม  2558      ไม่มีฝนตก
เดือน    กุมภาพันธ์  2558    ไม่มีฝนตก
เดือน    มีนาคม    2558      ไม่มีฝนตก
เดือน    เมษายน  2558       วันที่ 30  ฝนตกครั้งแรกในรอบปี
เดือน    พฤษภาคม  2558    วันที่  5  ฝนตกครั้งที่สอง   ทั้งสองครั้งยังไม่มีน้ำไหลเข้าบ่อ
                                       วันที่ 6  ฝนตกหนักมาก  น้ำไหลเข้าบ่อแล้ว ปริมาณน้ำในบ่อเพิ่มเล็กน้อย
                                       วันที่ 9 ฝนตกหนักมาก  น้ำเข้านา น่าจะไถนาได้  น้ำเข้าบ่อปริมาณมาก
                                       วันที่ 16 วันนี้ฝนตก น้ำไหลเข้าบ่อ ปริมาณพอสมควร
                                        วันที่ 17 วันนี้ฝนตกอีกหนึ่งวัน  ปริมาณพอสมควร  แต่น้ำยังไม่เต็มบ่อ
เดือน  มิถุนายน               วันที่  24  ฝนตกปรอยๆ
                                    วันที่ 25  ฝนตกปรอยๆ

วันที่ 13  สิงหาคม  2558  ฝนตกวันนี้หนักมาก  ได้น้ำทำนากันทั่วหน้า
วันที่ 14  สิงหาคม  2558  ตกลงมาอีกเล็กน้อย
วันที่ 2-3-4 กันยายน  2558  ฝนตกในพื้นที่ปริมาณ มากพอที่จะไถนา ตีเทือกได้  แต่น้ำยังไม่เต็มบ่อ

วันที่ 15-16-17  กันยายน  2558  ฝนตกหนักบ้างน้อยบ้างทั้งวันทั้งคืน  น้ำเข้าบ่อเต็ม  ล้นสปริงเวร์
 ทางเข้าไร่เย็น  15  กันยายน


 สภาพอากาศมืดครื้ม  ฝนตกหนัก

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เมล็ดผักหวานป่า

วันที่ 14  มิถุนายน  2558
เมล็ดผักหวานป่า

เพาะเมล็ดผักหวานป่า

ขั้นตอนที่ 1  ขั้นการแกะเปลือกหุ้มเมล็ด  แช่น้ำดองให้เปลือกนิ่ม  บีบเอาเปลือกออก(อย่างคัน)
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นล้างเอาเนื้อที่ติดเมล็ดออก  อยากกว่าเอาเปลือกออกอีก
คลุกดินเพื่อให้ติดกับเนื้อ
 ล้างออกโดยการขัดด้วยแกลบดิบ แล้วตามด้วยทรายละเอียด

ได้เมล็ดที่สะอาด  ไม่มีเนื้อติด นำผึ่งลมให้แห้ง คลุกสารกันเชื้อรา  พร้อมเพาะได้เลย
เริ่มใลงมือเพาะวันที่ 20  มิถุนายน  2558 เพาะในแปลงผักเลย  เตรียมแปลงแล้ว  วางเรียงเมล็ดผักหวาน กดครึ่งเมล็ด  กลบดินเล็กน้อย  คลุมด้วยฟางข้าง  รดน้ำ รอผล
วันที่ 18  กรกฎาคม  2558
ผลการเพาะเมล็ดงอกขึ้นเป็นรากน้อยมาก  น่าจะมีสาเหตุจากการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง  คนเก็บๆใส่กระสอบปุ๋ยหมักไว้นานจนเกิดความร้อนในกระสอบทำให้ต้นอ่อนในเมล็ดเน่าก่อนที่ออกมาเป็นรากได้  ส่วนที่ดี สามารถเกิดเป็นรากใหม่ได้ น่าจะเป็นส่วนที่เก็บวันสุดท้าย  
ใช้น้ำจากสายยางฉีดดินเลือกเมล็ดที่งอก  น้ำไปเพาะต่อในถุงเพาะชำกล้ายาง  ขนาด  2.5x 15  นิ้ว  ใช้ถั่วลิสงเป็นพี่เลี้ยง  เพาะถั่วลงในถุงพร้อมหยอดเมล็ดผักหวาน

มีรากแล้วนำลงชำในถุงดำ  ใช้ถั่วลิสงเป็นเพื่อน

สามวันหลังจากนั้นถั่วลิสงขึ้นเขียวพรึบ  ผักหวานยังนอนมองเฉยไม่เปลี่ยนแปลง


ถั่วลิสงโตเร็วมาก  คลุมพื้นที่ทั้งหมด  น่าจะเป็นผลดีกับผักหวาน  รอดูต่อไป
 ต้องใช้กรรไกรตัดต้นถั่วลิสงออกทิ้งบ้างไม่งั้นจะคลุมเมล็ดผักหวานจนไม่เจอแดดเลยทีเดียว
 แสดงให้เห็นว่าต้นผักหวานกำลังจะถอดตัวออกจากดักแด้

วันนี้วันที่ 1  สิงหาคม  ไปถ่ายรูปไว้ดูว่าอีกกี่วันจะถอกต้นออกมาจากเมล็ด
 วันที่ 4  สิงหาคม  2558  เลือถ่ายได้มาต้นหนึ่งที่   ต้นผักหวาน ถอดตัวเองออกมาจากรังดักแด้


 
สังเกตดีๆจะเห็นว่าต้นหลุดออกมาจากเมล็ดแล้ว  เมล็ดจะเหี่ยวย่นเหมือนคราบดักแต้จริงๆ

 เป็นต้นแรกที่โผล่ยอดออกมาแล้ว  เมล็ดจริงๆไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่  แต่ต้นดูสมบูรณ์ดี
ไม่ได้ไปดู 8-9-10 สามวัน  วันนี้  11  สิงหาคม  ไปดูปรากฎว่าฝนตกห่าใหญ่ ต้นไม้สดชื่น  พี่เลี้ยงโตกันใหญ่ต้องตัดทิ้งบ้าง  ส่วนผักหวาน โผล่เป็นต้นโดยสมบูรณ์หลายต้น
วันที่ 16  สิงหาคม  2558  ไปแอบถ่ายรูปต้นที่โตที่สุดมาได้  1 ต้นวันที่ 16 กันยายน 2558
วันนี้เป็นวันปฐมฤกษ์  ฝนตกทั้งวัน เย็นไปย้ายต้นผักหวานป่าจากถุง ไปลงหลุม  ขุดหลุมรอไว้หลายวันแล้ว  วันนี้ลงไปได้  10 ต้น  วันที่ 17 กันยายน ลงไปอีก  8 ต้น  ช่วงนี้ฝนตกดินนถุงไม่จับกันแน่น  ต้องระวังเวลาปลูก  ถุงยาว  15  นิ้ว  บางต้นรากยาวเกือบเต็มถุง  ส่วนมากประมาณ  10 นิ้ว

18  ธันวาคม 2558
วันนี้ลองล้องใหม่ มาดูกัน หลังจากที่ลงแปลงไป

ถ่ายเมื่อ 8 ก.พ.59