ค้นหาบล็อกนี้

วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ถังเก็บน้ำ

 ราคาวัสดุก่อสร้าง ประมาณ 9000 บาท


 ค่าแรงช่าง 7000 บาท ค่าถังซีเมนต์  14,200  บาท15 ชั้น  ชั้นละ  40  เซนติเมตร  เก็บน้ำได้ 15,000 ลิตร