ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ทำนาดำกล้าต้นเดียว ข้าวหอมปทุม ปี2559


คำสำคัญประวัติข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1
ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ได้มากจากการผสมพันธุ์ระหว่าง สายพันธุ์ข้าว BKNA6-183-2 (พันธุ์แม่) กับสายพันธุ์ PTT8506-3-21 ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เมือฤดูนาปรัง ปี 2553
พ.ศ.2533-2540            เปรียบเทียบผลผลิตในสถานีและระหว่างสถานี
พ.ศ.2539-2540            วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมี ทดสอบความต้านทานโรคแมลง ศัตรูที่สำคัญ
พ.ศ.2540-2541            เปรียบเทียบคุณผลผลิตในนาราษฎร ทดสอบเสถียรภาพการให้ผลผลิต
พ.ศ.2541-2542            ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์หลัก
กรมวิชาการเกษตร พิจารณาให้เป็นพันธุ์รับรอง โดยให้ชื่อ “ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1”
ลักษณะเด่นของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 คือ
            1.เป็นข้าวเจ้าหอมที่ไม่ไวต่อช่วงแสง สามารถที่จะนำเอาไปปลูกได้ตลอดทั้งปี
 1. คุณภาพของเมล็ดคล้ายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เมื่อเวลาข้าวสุกจะนุ่มเหนียว และมีกลิ่นที่หอมมาก
 2. สามารถต้านเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้
 3. สามารถต้านเพลี้ยกระโดดหลังขาวได้
 4. สามารถต้านโรคไหม้
 5. สามารถต้านโรคขอบใบแห้ง
 6. ให้ผลผลิตเฉลี่ย 650-774 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะประจำพันธุ์ของ ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 คือ
            1.เป็นข้าวเจ้าหอมไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทั้งฤดูนาปีและนาปลัง อายุของการเก็บเกี่ยวนาดำ 113-126 วัน นาหว่านน้ำตม 104-114 วัน
 1. ต้นสูงประมาณ 104-133 เซนติเมตร
 2. ทรงกอตั้ง
 3. ใบสีเขียวมีขน ใบแก่ช้า กาบใบและปล้องสีเขียว ใบธงยาว ตั้งตรงปานกลาง
 4. คอรวงสั้น รวงอยู่ใต้ใบธง
 5. เปลือกเมล็ดสีฟาง มีขน มีหาง กลีบรองดอกสีฟาง
 6. เมล็ดเปลือกข้าวเฉลี่ยยาว 10.52 มิลลิเมตร กว้าง 2.47 มิลลิเมตร และหลา 1.95 มิลลิเมตร
 7. เมล็ดข้าวกล้อง เฉลี่ยยาว 7.6 มิลลิเมตร กว้าง 2.17 มิลลิเมตร และหนา 1.72 มิลลิเมตร
 8. ระยะพักตัวของเมล็ด3-4 สัปดาห์
ข้อควรระวัง คือ
            1.ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1ค่อนข้างไม่ต้านทานเพลี้ยจักจั่นสีเขียว โรคใบหงิก และโรคใบสีส้ม
 1. ไม่ควรใช้ปุ๋ยในอัตราสูงมากจนเกินไป โดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน ถ้าใส่มากเกินไปอาจจะทำให้ฟางอ่อน ต้นข้าวล้มและผลิตลดลงได้

กำหนดวันแช่พันธุ์ข้าว

วันที่ 1  กรกฎาคม   2559
วันที่2  กรกฎาคม  2559
เพาะกล้าเรียงเม็ด
วันที่ 7  กรกฎาคม 2559
ถ่ายรูปกล้าอายุ 7 วันมาให้ดูเพาะกล้าในกะบะเพาะหลุดละ 1 เมล็ด
ดำนากล้าต้นเดียวอายุ 10-15 วัน
ดำเป็นแถวห่างกัน  30X30 CM.


นาข้าวกับการทดน้ำเข้านา

ทำฝายกั้นน้ำ แล้วนำน้ำมาทำเป็นตะบันน้ำ  นำน้ำไปใช้ประโยชน์ตามต้องการ
ข้าวหลังปักดำประมาณ 1 เดือน
ฝายกั้นน้ำเพื่อปล่อยไปตามท่อเข้าสู่นา


ข้าวกำลังแตกกอ ถูกหนอนกอกัดกิน  ใส่น้ำให้ท่วมโคนข้าว ไล่หนอนขึ้นมาให้นกกิน
ท่อรับน้ำเข้านา
 ฝายน้ำล้น
ข้าวเมื่ออายุ 2 เดือน  ผ่านการถอนหญ้าและน้ำกำลังแห้ง

  เริ่มตั้งท้องแล้ว  อายุตั้งแต่วันเพาะกล้า  81 วัน
 ข้าวหอมปทุมเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ  110  วัน
 ใบข้าวแข็งแรง  ตั้งตรง  ใบหยาบ  หนอนแมลงไม่กล้าแตะ
 ประสิทธิภาพการแตกกอดีมาก  ช่องว่าง  30X30  หายไปหมดแล้ว