ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554

ต้นมันปู

ต้นมันปู ต้นที่เห็นเป็นต้นเล็กที่เกิดจากการตัดกิ่งปักลงไว้ข้าง ๆ ต้นกล้วย สามารถออกรากและเติบโตไ้ด้อย่างที่เห็นโดยไม่ต้องตอน มันปูเป็นพืชยืนต้นที่ใช้ใบเป็นผัก กินสดโดยเฉพาะอย่างยิงกินกับขนมจีนจะอร่อยมาก

ต้นมันปู
ลักษณะ
เป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่ สูงประมาณ 15 เมตร ใบเรียวรูปไข่ ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร กว้าง 3 - 5 เซนติเมตร โดนใบมน ปลายใบแหลม ใบอ่อนมีสีแดง ออกดอกเป็นกลุ่มแต่ละดอกมีขนาดเล็ก
การขยายพันธุ์
การเพาะเมล็ด, การกิ่งตอน
การปลูก
ไถพรวนปรับพื้นที่ให้เรียบเก็บเศษไม้และวัชพืชออก แล้วปักหลักกำหนดระยะปลูก 4 x 4 เมตร ขนาดของหลุมปลูกที่เหมาะสม คือ 25 x 25 x 25 เซนติเมตร หลักจากขุดหลุมปลูกแล้วตากดินประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคในดิน จึงใส่ปุ๋ยร๊อคฟอสเฟตรองก้นหลุมอัตรา 150 - 200 กรัมต่อหลุม หรือครึ่งกระป๋องนม นำกล้าที่เตรียมไว้ย้ายลงปลูก ควรปลุกในต้นฤดูฝน วางกล้าลงตรงกลางหลุม กลบดินและกดรอบๆ โคนต้นให้แน่น ในปีแรกจำเป็นต้องเอาใจใส่กำจัดวัชพืชออกบ้าง เพื่อไม่ให้วัชพืชคลุมเบียดบังแย่งแสงและอาหารจากต้นมันปู เมื่อกล้าที่ปลูกตั้งตัวได้แล้ว ควรเร่งการเจริญเติบโตด้วยการใส่ปุ๋ยสูตร 15 - 15 - 15 ประมาณ 10 - 20 กรัม/หลุม โดยการพรวนดินรอบโคนต้นแล้วโรยปุ๋ยตาม เมื่อต้นมันปูมีอายุประมาณ 1 ปี ใส่ปุ๋ยสูตร 15 - 15 - 15 ผสมกับปุ๋ยยูเรีย (46 - 0 - 0) ให้น้ำวันละครั้ง การตัดแต่งควรตัดแต่งให้ต้นมันปูสูงประมาณ 1.5 เมตร เพื่อสะดวกในการเก็บเกี่ยว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น