ค้นหาบล็อกนี้

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2554

มะละกอ

มะละกอที่ไม่ได้ปลูก  เพียงแค่ซื้อมะละกอ ที่มีลักษณะผลไม่เหมือนมะละกอพันธุ์ดั่งเดิมของไทย มากิน ซื้อมาราคากิโลกรัมละ  35 บาท น่าจะแพงที่ใส่ตาข่าย กินแล้วก็ทิ้งเมล็ดไป บังเอิญงอกเป็นต้นขึ้นมาให้กินผลได้ตามที่เห็นในรูป

จะเห็นว่าโคนต้นไม่ได้ลงในดิน  โคนลอยมองเห็นราก แต่ยังไม่เห็นทีท่าจะโค่นล้ม

ส่วนเนื้อก็พอกินได้ สีสวย ไม่เละ


เมล็ดเก็บไว้ทำพันธุ์ต่อไปได้


ผู้สนใจต้องการเมล็ดพันธุ์ที่เห็นอยู่นี้ให้เขียนจดหมายขอไปที่
นายวัฒนา  มุลกุณี
โรงเรียนเขาย้อยวิทยา
อำเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี
76140
โดยใส่ซองที่จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองพร้อมติดแสตมป์เรียบร้อย
จะให้ซองละ 30 เมล็ด1 ความคิดเห็น:

 1. การเตรียมเมล็ดพันธุ์
  เลือกเก็บเมล็ดจากต้นสมบูรณ์เพศ และเป็นต้นที่ให้ผลผลิตดี สม่ำเสมอ ตลอดฤดูกาลปลูก รูปร่างผลทรงกระบอก ไม่บิดเบี้ยว ไม่มีโรค-แมลง ควรเก็บเมล็ดจากผลที่อยู่ตรงกลางลำต้นหรือผลชุดที่ 2 ในกรณีที่ต้องการพันธุ์แท้ควรช่วยผสมพันธุ์โดยใช้ถุงคลุมดอกก่อนดอกบาน เมื่อดอกบานใช้เกสรตัวผู้ในต้นเดียวกันหรือพันธุ์เดียวกันป้ายที่เกสรตัวเมียแล้วใช้ถุงคลุมอีกครั้ง หลังจากนั้น 7 วันจึงถอดถุงคลุมออก เก็บเมล็ดจากผลที่สุกเต็มที่แล้วนำเมล็ดไปล้างเอาเยื่อหุ้มเมล็ดออกก่อนจึงจะนำไปเพาะได้ ถ้าเพาะทันทีอัตราการงอกจะไม่สม่ำเสมอ ถ้าเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30-50วัน เมื่อนำไปเพาะอัตราการงอกจะสม่ำเสมอให้ต้นกล้าที่มีขนาดและอายุไล่เลี่ยกัน ทำให้ออกดอกและติดผลในเวลาใกล้เคียงกัน
  การทำความสะอาดเมล็ด แช่เมล็ดไว้ประมาณ 2-3 วัน ล้างให้สะอาดผึ่งแดด 2-3 แดด ก็จะได้เมล็ดที่สะอาดและสามารถเก็บไว้ได้นาน
  1.3 วิธีการปลูก
  ก่อนปลูกควรแช่เมล็ดไว้ในน้ำอย่างน้อย 1 คืน ผึ่งในที่ร่ม ใช้ผ้าห่อเมล็ดไว้อีก 1 คืน เพื่อให้เมล็ดงอกได้ดีขึ้นและนำเมล็ดที่งอกไปปลูกทันที
  1.3.1 การปลูกมะละกอ มี 2 วิธี
  1. โดยการย้ายปลูก ทำได้ 2 วิธี
  1.1 เพาะเมล็ดในแปลงเพาะหรือกะบะ การเพาะวิธีนี้เป็นการประหยัดแรงงานในช่วงต้นกล้าและเป็นวิธีที่ต้องการต้นกล้าจำนวนมาก แปลงเพาะมีขนาดกว้าง 1 เมตร สูง 30เซนติเมตร ความยาวไม่จำกัด โรยเมล็ดให้เรียงเป็นแถว เมล็ดจะได้งอกขึ้นเป็นระเบียบ ระยะหยอดเมล็ดประมาณ 2.5x5.0 เซนติเมตร ความลึก 1 เซนติเมตร เมื่อโรยเมล็ดแล้วรดน้ำให้ชุ่มแต่อย่าแฉะเมล็ดจะงอกภายใน 10-14 วัน หลังจากต้นกล้ามีอายุ 30-40 วันหลังจากงอกก็สามารถย้ายลงแปลงปลูกได้ (ต้นกล้าสูงประมาณ 20 เซนติเมตร) การย้ายกล้าปลูกควรทำด้วยความระมัดระวังอย่าให้รากกระทบกระเทือนหรือขาดเพราะจะทำให้เชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อราเข้าทำลายรากได้ และควรมีดินติดรากด้วยในขณะย้ายปลูก จะทำให้ต้นไม่ชะงักการเจริญเติบโต
  1.2 เพาะในถุงพลาสติก วิธีนี้ต้นกล้าจะรอดตายมาก หยอดเมล็ดในถุงพลาสติกถุงละประมาณ 3 เมล็ด เมื่อต้นกล้างอกเก็บต้นกล้าไว้ 1-2 ต้นต่อถุง หลังจากนี้จึงย้ายปลูกเช่นเดียวกับวิธีแรก
  การย้ายปลูกให้มีดินติดรากและไม่ควรพูนโคนให้เกินรอยปลูกระดับเดิมเพราะอาจจะทำให้เกิดโรครากเน่า-โคนเน่าได้ง่าย
  2. ปลูกโดยตรงลงแปลง
  เมื่อเตรียมหลุมเรียบร้อยแล้ว หยอดเมล็ดหลุมละ 5-10 เมล็ด เมื่อต้นกล้างอกคัดให้เหลือ 3 ต้นต่อหลุม จากนั้นรอจนออกดอกจึงเก็บต้นสมบูรณ์เพศไว้ 1 ต้นต่อหลุมที่เหลือตัดทิ้ง เลือกต้นมะละกอที่มีการเจริญเติบโตปานกลาง ต้นที่เจริญเติบโตดี แข็งแรงมากมีแนวโน้มว่าจะเป็นต้นตัวผู้มากกว่าต้นสมบูรณ์เพศและต้นตัวเมีย การตัดต้นทิ้งควรดูว่าต้นที่เหลืออยู่ห่างกันพอสมควรไม่ชิดกันมากเกินไป เพราะจะทำให้ต้นสูงชะลูดไม่แข็งแรง
  วิธีนี้เป็นวิธีที่เปลืองเวลา แรงงานในการรดน้ำขณะที่เพาะระยะแรกและต้องใช้เมล็ดพันธุ์จำนวนมาก แต่ผลดีคือไม่เสียเวลาในการย้ายกล้าปลูกและสามารถเลือกต้นสมบูรณ์เพศได้

  ตอบลบ