ค้นหาบล็อกนี้

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ทำลายป่าแปลงใหม่ 1 กรกฎาคม2556
ทำการโค่นป่าและเผาให้สิ้นซาก  แต่ไม่เป็นไร  รอปลูกทดแทน

 กำลังดำเนินการเผา  รอขุดสระเก็บน้ำ  ปรับพื้นที่
 เก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่
รอขุดสระสัก 1 ไร่  เก็บน้ำไว้ใช้  สร้างฝายกันน้ำชะลอการไหลของน้ำ
 แบ่งพื้นที่ทำนาเก็บข้าวไว้กินเองได้ด้วย  ทำนาสัก 2 ไร่
เร็วๆนี้มีรายงานถึงวันนี้จ่ายค่ารถขุด ลาก หัก ร้าง ถาง พง  30000 บาทแล้ว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น