ค้นหาบล็อกนี้

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ต้นตาลโตนด

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ21 กุมภาพันธ์ 2554 11:58

    ต้นตาลโตนดเป็นพืชยืนต้นที่ปลูกมากทางจังหวัดเพชรบุรี จนนับไม่ถ้วนว่ามีกี่ต้นในจังหวัดเพชรบุรี และส่วนต่าง ๆ ของต้นตาลโตนดสามารถนำไปแปรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้มากมาย

    watyangfc2011@hotmail.com
    ด.ช. ณัฐกิตติ์ ลาวทอง ม. 3/3 เลขที่ 9

    ตอบลบ