ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การเปลี่ยนยอด

เรียนรู้การเปลี่ยนยอดด้วยภาพ

 กิ่งพันธุ์สะเดามันทะวาย
 เครื่องมืออุปกรณ์
 กิ่งพันธุ์ดีที่ฉันต้องการ
 เฉือนกิ่งพันธุ์ดี
 ทำแผลที่ต้นสะเดาป่า
 กรีดสองรอยห่างกันประมาณกิ่งพันธุ์ดี
 สองรอย
 เสียบ...เสียบกิ่งพันธุ์เข้าไปเลย
 พันด้วยเชือกฟางแน่นๆ อย่าให้ดิ้น
 พันทับด้วยพลาสติกกันน้ำเข้
 เริ่มแตกยอดใหม่ เปิดพลาสติกที่ยอด  ควั่นต้นแม่ให่เร่งส่งอาหารมาเลี้ยงกิ่งใหม่
 แตกยอดใหม่ ตัดต้นเก่าทิ้ง

ได้สิ่งใหม่ที่เราต้องการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น