ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

ทำสวนมะนาวเพาะเมล็ด

ทำสวนมะนาวจากการเพาะเมล็ด
บันทึกไว้ว่าเริ่มเพาะเมล็ดวันที่ 28 เมษายน  2558
เนื่องจากสภาพพื้นที่ ดิน น้ำ ไม่อุดมสมบูรณ์  คิดจะปลูกพืชอะไรก็ต้องนึกถึงการปลูกจากการเพาะเมล็ด  เพราะมีรากแก้ว ทำได้ง่ายและได้ปริมาณมาก  เพราะสะดวกในการปฏิบัติ เสียค่าใช้จ่ายน้อยเพราะไม่ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตลอดจนฝีมือในการปฏิบัติมากนั ได้ต้นพืชที่มีระบบรากดี  เพราะมีรากแก้ว  ดังนั้นจึงมีรากหยั่งลึก และการที่ต้นพืชมีรากลึกนี้ ย่อมมีผลทำให้ทนแล้งได้ดี  เพราะสามารถดูดน้ำจากดินในระดับลึกๆ ได้  หากินเก่ง เพราะอาจหาธาตุอาหารต่างๆ จากดินทั้งตามผิวหน้าดินและส่วนลึกได้อย่างครบถ้วน โอกาสที่จะขาดธาตุอาหารจึงมีน้อย ต้นพืชเจริญเติบโตดี เพราะมีอาหารพืชสมบูรณ์ อายุยืน  ซึ่งเป็นผลมาจากมีอาหารสมบูรณ์  ฉะนั้นจึงทนทานต่อแมลงได้ดี  ต้นไม่ทรุดโทรมเร็ว และมีอายุการให้ผลยืนนาน ต้นพืชที่ได้ไม่ติดโรคไวรัส (virus) จากต้นแม่ โดยที่เชื้อไวรัสไม่อาจจะถ่ายทอดจากต้นแม่มายังลูก  โดยอาศัยเมล็ดเป็นพาหะได้ ดังนั้นต้นลูกที่ได้จากการเพาะเมล็ดจากต้นที่เป็นโรคไวรัสจึงไม่ติดโรคนี้  แต่ก็อาจติดโรคนี้ได้ภายหลังที่งอกเป็นต้นพืชแล้ว  แม้จะรู้ว่าผลที่ได้อาจไม่ตรงกับต้นแม่ อาจมีการกลายพันธุ์ แต่ก็คิดในเชิงบวกขอให้กลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น  อาจได้พันธุ์ใหม่ที่ดีกว่าต้นแม่ก็ได้

        

เตรียมผสมดินสำหรับเพาะเมล็ด บรรจุลงถุงเพาะกล้า  เตรียมมะนาวสุกที่สุกคาต้น ต้นแม่เป็นมะนาวเพาะเมล็ดเหมือนกัน ซึ่งต้นใหญ่ ลูกดก ผลใหญ่ ติดผลทั้งปี

 ผ่าผลมะนาวคัดเลือกเมล็ดที่เต็มแต่งไม่ลีบ  นำมาล้างน้ำเอาเมือกออก เช็ดด้วยผ้าให้แห้ง
แกะเปลือกหุ้มเมล็ดออก ให้เหลือแต่เมล็ดใน  ได้แล้วนำไปเพาะลงถุงเพาะกล้า  รดน้ำให้ชุ่ม
เพาะได้สิบกว่าวัน  ก็งอกต้นอ่อนขึ้นมา  อีกสักสิบวันก็ย้ายปลูกได้แล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น