ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ผักกวางตุ้งผักกวางตุ้ง

ผักกวางตุ้งชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า ผักกาดเขียวกวางตุ้ง เนื่องจากมีการปลูกกันมากที่มณฑลกวางตุ้งของประเทศจีน ภายหลังจากมีการนำเข้ามาปลูกในประเทศไทย เป็นที่นิยมของคนทั่วไป เนื่องจากมีรสหวาน กรอบ เมื่อผักหรือลวกแล้วจะนิ่มน่ารับประทาน จุดเด่นของผักกวางตุ้ง คือ เป็นผักที่มีเยื่อใยมาก มีไขมันต่ำ ประกอบหารหารได้หลายประเภท

ผักกวางตุ้งชอบดินที่มีอินทรียวัตถุปนอยู่มาก ๆ สามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล แต่จะงอกงามได้ดีในช่วงที่มีอากาศหนาว การเตรียมแปลงปลูก ขุดดินใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้ว เกลี่ยดินให้เรียบ แล้วปลูกโดยการหวานเมล็ดลงในแปลงโดยตรง หว่านเมล็ดให้ทั่วแปลงระยะห่าง ๆ แล้วกลบแปลงด้วยปุ๋ยคอกเก่าบาง ๆ คลุมด้วยใบไม้แห้ง หญ้าแห้ง หรือฟางข้าว รดน้ำให้ชุ่ม 3-5 วันเมล็ดก็จะงอกเป็นต้นอ่อน ให้เราหว่านปุ๋ยคอกเก่ากลบโคนต้นอีกครั้งหนึ่ง ต่อจากนี้ไปเป็นการดูแลรักษาให้รดน้ำเช้าเย็น หมั่นใส่ปุ๋ยคอกเก่าบ่อย ๆ ดูความเจริญเติบโต ถ้าส่วนใดเจริญเติบโตไม่สม่ำเสมอก็ให้เพิ่มปุ๋ยคอกลงไปอีก สามารถเก็บมาปรุงอาหารได้ตั้งแต่ผักอายุ 20 วัน โดยการถอนส่วนที่ขึ้นแน่นจนเกินไปออกไปก่อน และสามารถทยอยเก็บไปปรุงอาหารได้ ส่วนที่เหลือก็จะโตขึ้นเรื่อย ๆ จนกว่าจะออกดอก

ผักกาดเขียวกวางตุ้งเป็นพืชที่อยู่ในตระกูล Cruciferae
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Brassica chinensis Jusl var parachinensis (Bailey) Tsen & Le

Vegetable Cantonese

Run a full Cantonese vegetables that green lettuce CantonBecause the planted much of Guangdong Province Chinaafter imports to grow in Thailand Popular of the average person. Since when has a sweet frame or blanched vegetables are soft and delicious. Cantonese is the highlight of vegetables with a vegetable fiber, low fat lot dividing the division of many types.

Cantonese vegetables like soils with organic matter present in a lot can be grown all season. but it will grow well during the cold weather. Preparation of plots. Excavated soil mixed with organic fertilizer mix to combine well. Grader to smoothThen grown by sowing in the field to direct sowing over any distance, and then convert landfill by converting some old manure covered with dry grass, dry leaves or straw to soak water 3-5 days seeds will germinate and so soft. We are filling the old sow manure from the bottom again, one from this morning watering to maintain a cool old regularly put manure often see growth. If any growth is not uniform, then add manure to the other. Can be collected from cooked vegetables were 20 days of the withdrawal was too tight to first and gradually picked up to cook. The rest will grow until it flowers and more.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น